Pilihan UOB fx


Sesuai untuk pelanggan dengan toleransi risiko yang lebih tinggi, pandangan kukuh pasaran dan kekangan yang lebih rendah dalam masa keperluan, pilihan uob fx. Kandungan Terkait Asia Pasifik Apac merentas sempadan e-commerce: Ideal di bawah keadaan pasaran ketidakstabilan yang perlahan dalam pasangan mata wang perdagangan yang terikat. Strategi pertahanan untuk hedgers yang ingin menginsuranskan terhadap pendedahan FX mereka di mana risiko FX dikenali kepada hedgers dan terhad kepada premium yang dibayar. Pelaburan Mata Wang Asing Terdapat risiko yang wujud dalam mana-mana pelaburan, seperti risiko tukaran asing, pilihan uob fx turun naik risiko dan kadar faedah. Jika perniagaan anda pada masa ini mempunyai kemudahan kredit e. Pada bulan Januari, Bank juga melaksanakan lindung nilai dolar Amerika Syarikat pertama untuk pinjaman bersindiket untuk membantu klien menguruskan risiko FXnya memandangkan pengukuhan dolar AS. Pilihan panggilan ialah pilihan uob fx betul, tetapi bukan kewajipan, pilihan uob fx, untuk membeli mata wang berbanding opsyen Put lain adalah hak, tetapi bukan kewajipan, untuk menjual mata wang terhadap yang lain Harga atau yuran yang pembeli membayar penerbit pilihan adalah premium pilihan. Baris FX menyatakan amaun maksimum dan tempoh yang boleh anda kontrak pada satu-satu masa. Senario 2:pilihan uob fx

.pilihan uob fx